2007/Nov/28

 วันนี้เอารายการใช้โทรสับมาให้ดูคับ

กระผม ใช้โทรสับ เดี๋ยวนี้ โคตรบ้าโทรสับเลย

ซิมนี้เพิ่งเปิดใช้เมื่อ 24/11/50 นี่เอง -*-

ปัจจุบัน โทรออกรวม หลายสิบชั่วโมงและ

แล้วที่โทรนานๆ แต่ราคา 0 บาทอะคับ ผมใช้โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ โทรหาดีแทคฟรีช่วง 4ทุ่มถึง 5 โมงเช้า

เบอผม 2 เบอ 0831941475 กะ 0873993889

โทรไปเบอแรกก่อน ถ้าไม่ติดโทรไปเบอ 2

 .

หมายเหตุ : สีนี้ หมายถึง โทรมากกว่า 20 นาที

             สีนี้ หมายถึง โทรมากกว่า 30 นาที

             สีนี้ หมายถึง โทรมากกว่า 60 นาที

             สีนี้ หมายถึง โทรมากกว่า 120 นาที

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 08-3194-1475
วัน เวลาปัจจุบัน : 28/11/2550 19:47:41

 

 

เอกสารนี้ใช้สำหรับตรวจสอบรายการใช้โทรศัพท์เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆได้

↓↓หน้า 1/3 ↓↓

รายการใช้โทรศัพท์
บริการ ลำดับที่ วันที่ เวลา หมายเลขปลายทาง หน่วย
(นาที/ครั้ง/ข้อมูล)
จำนวนเงิน
(บาท)
Special Event Status
Local
1
24/11/2550
23:37:02
66869693546
1:00
2.00    
 
2
25/11/2550
03:01:21
66869693546
1:00
2.00    
 
3
25/11/2550
03:02:20
66874225440
4:00
8.00    
 
4
25/11/2550
09:27:40
66869693546
1:00
2.00    
 
5
25/11/2550
18:14:55