2007/Nov/28

 วันนี้เอารายการใช้โทรสับมาให้ดูคับ

กระผม ใช้โทรสับ เดี๋ยวนี้ โคตรบ้าโทรสับเลย

ซิมนี้เพิ่งเปิดใช้เมื่อ 24/11/50 นี่เอง -*-

ปัจจุบัน โทรออกรวม หลายสิบชั่วโมงและ

แล้วที่โทรนานๆ แต่ราคา 0 บาทอะคับ ผมใช้โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ โทรหาดีแทคฟรีช่วง 4ทุ่มถึง 5 โมงเช้า

เบอผม 2 เบอ 0831941475 กะ 0873993889

โทรไปเบอแรกก่อน ถ้าไม่ติดโทรไปเบอ 2

 .

หมายเหตุ : สีนี้ หมายถึง โทรมากกว่า 20 นาที

             สีนี้ หมายถึง โทรมากกว่า 30 นาที

             สีนี้ หมายถึง โทรมากกว่า 60 นาที

             สีนี้ หมายถึง โทรมากกว่า 120 นาที

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 08-3194-1475
วัน เวลาปัจจุบัน : 28/11/2550 19:47:41

 

 

เอกสารนี้ใช้สำหรับตรวจสอบรายการใช้โทรศัพท์เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆได้

↓↓หน้า 1/3 ↓↓

รายการใช้โทรศัพท์
บริการ ลำดับที่ วันที่ เวลา หมายเลขปลายทาง หน่วย
(นาที/ครั้ง/ข้อมูล)
จำนวนเงิน
(บาท)
Special Event Status
Local
1
24/11/2550
23:37:02
66869693546
1:00
2.00    
 
2
25/11/2550
03:01:21
66869693546
1:00
2.00    
 
3
25/11/2550
03:02:20
66874225440
4:00
8.00    
 
4
25/11/2550
09:27:40
66869693546
1:00
2.00    
 
5
25/11/2550
18:14:55
66874225440
3:00
0.75    
 
6
25/11/2550
18:17:18
66874225440
11:00
2.75    
 
7
25/11/2550
18:33:57
66874225440
21:00
5.25    
 
8
25/11/2550
19:18:38
66874225440
29:00
7.25    
 
9
25/11/2550
19:47:53
66840673652
2:00
4.00    
 
10
25/11/2550
19:49:23
66874225440
4:00
1.00    
 
11
26/11/2550
16:39:03
661678
6:00
3.00    
 
12
26/11/2550
16:56:11
66869693546
3:00
6.00    
 
13
26/11/2550
17:13:16
66874225440
28:00
16.50    
 
14
26/11/2550
17:41:26
66874225440
6:00
5.50    
 
15
26/11/2550
21:39:33
*1002
1:00
0.00    
 
16
26/11/2550
22:01:18
66869693546
29:00
0.00    
 
17
26/11/2550
22:03:26
66831847247
11:00
0.00    
 
18
26/11/2550
22:06:17
66874225440
27:00
0.00    
 
19
26/11/2550
22:15:51
66831847247
8:00
0.00    
 
20
26/11/2550
22:30:05
66869693546
1:00
0.00    
 
21
26/11/2550
22:33:06
66874225440
28:00
0.00
   
 
22
26/11/2550
22:42:32
66869693546
41:00
0.00    
 
23
26/11/2550
23:01:31
66874225440
6:00
0.00    
 
24
26/11/2550
23:14:26
66837474835
17:00
0.00